နိုင်ပွဲများမှကြိုဆိုပါသည်။

ဂုဏ်သိက္ခာစင်တာ

 • Zhejiang Science and Technology SME

  Zhejiang သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ SME

 • Certificate of Registration

  မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

 • Inspection Report

  စစ်ဆေးရေးအစီရင်ခံစာ

 • Inspection Report

  စစ်ဆေးရေးအစီရင်ခံစာ

 • Inspection Report

  စစ်ဆေးရေးအစီရင်ခံစာ

 • Inspection Report

  စစ်ဆေးရေးအစီရင်ခံစာ

 • Inspection Report

  စစ်ဆေးရေးအစီရင်ခံစာ

 • Inspection Report

  စစ်ဆေးရေးအစီရင်ခံစာ

 • Inspection Report

  စစ်ဆေးရေးအစီရင်ခံစာ

 • Inspection Report

  စစ်ဆေးရေးအစီရင်ခံစာ

 • National Compulsory Product Certification Test Report

  အမျိုးသားမသင်မနေရထုတ်ကုန်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်စစ်ဆေးမှုအစီရင်ခံစာ

 • Safety Type Test Report

  လုံခြုံရေးအမျိုးအစားစမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာ

 • National Compulsory Product Certification Test Report

  အမျိုးသားမသင်မနေရထုတ်ကုန်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်စစ်ဆေးမှုအစီရင်ခံစာ

 • Safety Type Test Report

  လုံခြုံရေးအမျိုးအစားစမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာ

 • National Compulsory Product Certification Test Report

  အမျိုးသားမသင်မနေရထုတ်ကုန်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်စစ်ဆေးမှုအစီရင်ခံစာ

 • Safety Type Test Report

  လုံခြုံရေးအမျိုးအစားစမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာ

 • National Compulsory Product Certification Test Report

  အမျိုးသားမသင်မနေရထုတ်ကုန်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်စစ်ဆေးမှုအစီရင်ခံစာ

 • Safety Type Test Report

  လုံခြုံရေးအမျိုးအစားစမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာ

 • National Compulsory Product Certification Test Report

  အမျိုးသားမသင်မနေရထုတ်ကုန်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်စစ်ဆေးမှုအစီရင်ခံစာ

 • Safety Type Test Report

  လုံခြုံရေးအမျိုးအစားစမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာ

 • Certificate of Approval

  ထောက်ခံချက်လက်မှတ်

 • GCS CERTIFICATE FOR PRODUCT CERTIFICATION

  ကုန်ပစ္စည်းအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်အတွက် GCS လက်မှတ်

 • PZ30 CERTIFICATE FOR PRODUCT CERTIFICATION

  ကုန်ပစ္စည်းအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် PZ30 လက်မှတ်

 • GGD-CERTFICATE FOR PRODUCT CERTIFICATION

  ကုန်ပစ္စည်းအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်အတွက် GGD-CERTFICATE

 • GGJ CERTFICATE FOR PRODUCT CERTIFICATION

  ကုန်ပစ္စည်းအသိအမှတ်ပြု GGJ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်

 • XL CERTFICATE FOR PRODUCT CERTIFICATION

  ကုန်ပစ္စည်းလက်မှတ်အတွက် XL အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်

 • Business License

  လုပ်ငန်းလိုင်စင်

 • High-Tech Enterprises

  အဆင့်မြင့်နည်းပညာကုမ္ပဏီများ

 • Credit Rating Certificate

  ချေးငွေအဆင့်သတ်မှတ်ချက်လက်မှတ်